AVa­lo Design on suun­nit­te­lu­toi­mis­to, jon­ka toi­min­ta-alue on pää­kau­pun­ki­seu­tu ja kehys­kun­nat. Koh­tei­tam­me ovat kodit, vapaa-ajan asun­not, lii­ke­ti­lat ja toi­mis­tot. Toi­min­tam­me pää­pai­no on valais­tus­suun­nit­te­lus­sa ja ‑kon­sul­taa­tios­sa sekä sisus­tus- ja somis­tus­pal­ve­luis­sa. Haluam­me kun­nioit­taa asiak­kaan tar­pei­ta ja bud­jet­tia sekä teh­dä asiak­kaan tilas­ta juu­ri oman­nä­köi­sen, jos­sa on help­po ja miel­lyt­tä­vä olla.