Valai­sin­vink­ki  ‑HEH­KU kotii­si

Valai­sin­vink­ki ‑HEH­KU kotii­si

-Kau­pal­li­nen yhteis­työ Ses­sak

Jos etsit aja­ton­ta pöy­tä­va­lai­sin­ta, joka on tyy­li­käs muo­toi­lul­taan, hie­nos­tu­nut mate­ri­aa­lien suh­teen, on häi­käi­se­mä­tön, käy monen­lai­sen sisus­tuk­sen kans­sa ja moneen tilaan, niin voin sinul­le suo­si­tel­la upe­aa Heh­ku-valai­sin­ta. Jo nimi­kin sen lupaa, että saat heh­kua kotii­si, kun han­kin­ta­si on Heh­ku. Tämä valai­sin löy­tyy Ses­sa­kin vali­koi­mis­ta ja sen on suun­ni­tel­lut muo­toi­li­ja Mat­ti Syr­jä­lä.

Mate­ri­aa­lit

Heh­ku-valai­si­men jalus­ta on iha­nan tyy­li­käs­tä ja täl­lä het­kel­lä niin tren­di­käs­tä mar­mo­ria. Tämä lisää valai­si­men hie­nos­tu­nei­suut­ta  ja tekee sii­tä arvok­kaan oloi­sen. Mai­to­la­si­nen kupu on haus­kas­ti muo­toil­tu sie­ni­mäi­sek­si ja mai­to­la­si tekee valais­tuk­ses­ta miel­lyt­tä­vän sil­mäl­le, ilman häi­käi­syä. Valai­si­mes­sa on kau­nis teks­tii­li­pääl­lys­tei­nen säh­kö­joh­to, joka on muka­vas­ti 1.8 met­riä pit­kä.

Kau­nis­ta valais­tus­ta

Heh­ku-valai­sin valai­see tasai­ses­ti ympä­ril­leen ja luo sisus­tuk­seen hie­nos­tu­neen ja rau­hoit­ta­van valon. Valai­si­men laa­ja valo­kul­ma valai­see kau­niis­ti. Valo on puh­taan val­koi­nen, jos käy­tät polt­ti­mo­na väri­läm­pö­ti­lal­taan 4000 kel­vi­nin polt­ti­moa. Näin lasi­kin näyt­tää val­koi­sel­ta, niin kuin sen kuu­lui­si olla­kin.

Moneen tilaan

Heh­ku-valai­si­men puh­das­lin­jai­nen muo­toi­lu takaa sen, että se sopii monen­lai­sen sisus­tuk­sen kans­sa ja moneen tilaan. Se käy niin yöpöy­tä­va­lai­si­mek­si kuin keit­tiön sivu­pöy­tä­va­lai­si­mek­si että olo­huo­neen hyl­ly­va­lai­si­mek­si. Valai­sin on suh­teel­li­sen pie­ni kool­taan, hal­kai­si­jal­taan se on 25cm ja koko­nais­kor­keus on 30cm. Näin se ei vie ympä­ris­tös­tä lii­kaa tilaa, vaik­ka valais­tus­te­hon saa hyväk­si. Valai­si­mes­sa käy­te­tään polt­ti­moa, jos­sa on E27-kan­ta. Valai­sin on kau­nis ilman valais­tus­ta­kin ja näin se käy myös sisus­tuse­si­nees­tä.

Joko on Ses­sa­kin valai­si­met sinul­le tut­tu­ja? Heil­tä löy­tyy pal­jon suo­ma­lais­ten muo­toi­li­joi­den suun­nit­te­le­mia valai­si­mia, her­kul­li­sia ruot­sa­lai­sia By Rydén­sin valai­si­mia ja hol­lan­ti­lai­sia laa­duk­kai­ta Calex-polt­ti­moi­ta. Ses­sak on jo 30-vuot­ta van­ha por­voo­lai­nen per­hey­ri­tys ja he kyl­lä tie­tä­vät mitä valais­ta ja mil­lä. Käy ihmees­sä tutus­tu­mas­sa hei­dän vali­koi­miin­sa tääl­tä ja ihas­tu!

Toi­vo­tan kai­kil­le oikein ren­tout­ta­vaa, aurin­kois­ta ja läm­min­tä kesää. Nau­ti­taan valos­ta ja luon­nos­ta!

 ‑Ulla­mai­ja-

Ihas­tut­ta­va pio­ni­kimp­pu Kuk­ka­ka­ma­ri Elsis­tä

Tar­vet­ta valais­tus ‑tai sisus­tus­suun­nit­te­lul­le?