Ves­san uudis­tus Bel­le Artin efek­ti­maa­leil­la

Ves­san uudis­tus Bel­le Artin efek­ti­maa­leil­la

Vii­me kevää­nä vie­rai­lin Turus­sa Bel­le Artil­la, joka tuo maa­han vuo­sien koke­muk­sel­la laa­duk­kai­ta ita­lia­lai­sia pin­noi­te­ma­te­ri­aa­le­ja. Hei­dän vali­koi­miin­sa kuu­lu­vat luon­non­mu­kai­set ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­set hart­si- ja kalk­ki­pin­noit­teet sekä eri­kois­maa­lit. Olim­me suun­ni­tel­leet jo jon­kin aikaa ala­ker­ran ves­san remoin­toi­mis­ta ja ihas­tuin Bel­le Artin moni­puo­li­seen tuo­te­va­li­koi­maan. (lisää…)